Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu uprzejmie informuje, że weszła w życie Uchwała Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Nowy Program wprowadza zmiany mówiące, iż Wielkopolską Kartę Rodziny otrzymają rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Poniżej link do Dziennika Urzędowego Woj. Wlkp. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6889/