Rodzina 3+

Polityka prorodzinna zajmuje ważne miejsce w działaniach władz Gminy Nowy Tomyśl.
Jej wynikiem jest przyjęty przez Radę Miejską program Karta Rodziny 3+

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz ułatwienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do różnorodnych dóbr i usług.

UCHWAŁA NR XXXVII / 379 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

UCHWAŁA NR XXXIX / 401 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

UCHWAŁA NR XVI/200/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

UCHWAŁA NR XIX/241/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU