Karta Dużej Rodziny Gminy Nowy Tomyśl

Polityka prorodzinna zajmuje ważne miejsce w działaniach władz Gminy Nowy Tomyśl.
Jej wynikiem jest przyjęty przez Radę Miejską Gminny Program dla Rodzin Wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY NOWY TOMYŚL”

UCHWAŁA NR XXI/273/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

Celem programu jest:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
4) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.