Bon energetyczny

BON  ENERGETYCZNY

(Ustawa z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – Dz.U. z 2024r. poz. 859)

Wnioski o bon energetyczny można składać w wersji papierowej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8 (pokój Nr 1, codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00, (w każdą środę w godzinach od 8:00 do 15:30)

i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 w terminie

 od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

 – druk wniosku do pobrania

Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r., nie zostaną rozpoznane.

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętny miesięczny dochód za 2023 rok nie przekroczył:

  • 2500 zł – na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
  • 1700 zł – na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w następującej wysokości:

 

  • 300 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 400 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 500 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 600 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 

  • 600 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 800 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 1000 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1200 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób