O Ośrodku

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Nowy Tomyśl utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie, a także zadań własnych gminy określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach. 

Uchwała Nr XXX / 227 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

Uchwała Nr XXXI / 250 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XV /123 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 02 grudnia 2011 r.

Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

 

Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej

Budynki Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynek Domu Dziennego Pobytu przy ul. Marszałka Piłsudskiego są własnością Gminy Nowy Tomyśl, objęte księgą wieczysta nr 2304, oznaczone według ewidencji gruntów jako działka nr 942 o powierzchni 0.1744 ha

Majątek Ośrodka wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
– budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu – 696.649,09
– budynek Domu Dziennego Pobytu – 1.126.259,73
– środki trwałe – 172.780,73
– pozostałe środki trwałe o o charakterze wyposażenia – 312.146,89

 

Majątek Ośrodka wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
– budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu – 696.649,09
– budynek Domu Dziennego Pobytu – 1.126.259,73
– środki trwałe – 178.770,43
– pozostałe środki trwałe o o charakterze wyposażenia – 341.914,41

 

Majątek Ośrodka wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
– budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu – 696.649,09
– budynek Domu Dziennego Pobytu – 1.126.259,73
– środki trwałe – 137.896,42
– pozostałe środki trwałe o o charakterze wyposażenia – 401.089,19

 

Majątek Ośrodka wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
– budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu – 696.649,09
– budynek Domu Dziennego Pobytu – 1.126.259,73
– środki trwałe – 120.479,04
– pozostałe środki trwałe o o charakterze wyposażenia – 487.246,89