Dodatek energetyczny

U S T AWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne

 

UCHWAŁA NR XXVI/326/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

 

Wzór wniosku określa UCHWAŁA NR XXVI/326/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU wraz ze zmianami wynikającymi z Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr KN-I.4131.1.622.2020.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 roku Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Poz.8357

Wzór wniosku ze zmianami znajduje się w zakładce Druki do pobrania