Wielkopolska Karta Rodziny

 

 

21 października 2014 r. Gmina Nowy Tomyśl zawarła Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” wprowadzonego uchwałą  Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.

Celami wprowadzenia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są m.in.:

  • promowanie pozytywnego wizerunku i modelu rodziny wielodzietnej,
  • wspieranie rodzin wielodzietnych,
  • budowanie przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Adresatem działań w ramach Programu są rodziny 3+ z Województwa Wielkopolskiego.

Zachęcamy rodziny wielodzietne do przystąpienia do Programu.

UWAGA !

NOWOTOMYSKA KARTA RODZINY 3+ BĘDZIE HONOROWANA PRZEZ PODMIOTY WYMIENIANE W KATOLOGU PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wniosek do pobrania