Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marszałka Piłsudskiego 8
64 -300 Nowy Tomyśl

tel.: +48 61 44 26 950
fax.: +48 61 44 26 984

Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych

tel. +48 61 44 26 965
tel. + 48 61 44 26 967

Sekcja ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

tel. +48 61 44 26 968
tel. + 48 61 44 26 969

Sekcja Finansowo – Księgowa

tel. +48 61 44 26 976
tel. + 48 61 44 26 977
tel. + 48 61 44 26 978

Sekcja ds. Świadczeń Pomocy Społecznej

tel. +48 61 44 26 970
tel. +48 61 44 26 971
tel. +48 61 44 26 972

e-mail: ops@opsnt.pl

www.opsnt.pl

NIP : 788 – 11 – 31 – 176

REGON : 004776795

Konto bankowe :
32 1020 4144 0000 6902 0007 0219

Kasa czynna w  godzinach:
10:00 – 12:00
tel.: +48 61 44 26 977

Deklaracja Dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 31.03.2021