Wspomnienia z wycieczki seniorów do Darłówka

Wspomnienia z wycieczki seniorów do Darłówka

W dniach 12.06 – 19.06.2019r. uczest­nicy Domu Dzien­nego Po­bytu oraz za­przy­jaź­nieni seniorzy z No­wego To­my­śla i Bród  uczest­ni­czyli w au­to­ka­ro­wej  wy­cieczce do Darłówka, pięknej miejscowości wypoczynkowej. Podróż rozpoczęła się wcześnie rano i upłynęła         w miłej atmosferze. Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu w Ośrodku Wypoczynkowym Waterside Resort wycieczkowicze udali się na pierwszy spacer brzegiem morza. Pierwszy dzień wycieczki zakończył się wspólną kolacją.

Podczas Pobytu w Darłówku, gdzie  znajduje się wiele atrakcji turystycznych, takich jak:

latarnia morska z 1885 r., betonowe molo, rozsuwany most łączący Darłówko Wschodnie z Zachodnim, seniorzy korzystali z pięknej pogody i walorów miejscowości. Podczas pobytu w tym pięknym miejscu seniorzy udali się na rejs po morzu statkiem Eryk I  oraz na przejażdżkę ciuchcią do pobliskiego Darłowa.

Nie zabrakło też zażywania kąpieli słonecznych, chętni korzystali z okazji by odświeżyć się, sprawdzając temperaturę wody morskiej nie tylko nogami. Bo przecież nic tak nie odpręża jak bałtycki piasek pod stopami, zachód słońca czy szum fal. A dodatkowo nic tak nie uskrzydla, jak otwarta przestrzeń żywiołu, jakim jest woda, a czasem po prostu zdrowotne działanie jodu.

Urozmaiceniem wypoczynku był wyjazd do Jarosławca, gdzie seniorzy mieli możliwość zobaczenia wyjątkowego miejsca dla turystów – sztucznej plaży powstałej w ramach refulacji. 

W trak­cie po­bytu nie za­bra­kło wspól­nych roz­mów, śpie­wów, spa­ce­rów, spo­tkań przy          ka­wie oraz   wie­czorka ta­necz­nego i ogniska, na któ­rym wszy­scy świet­nie się ba­wili.

W środowy poranek no­wo­to­my­scy se­nio­rzy udali się na ostatni spa­cer brze­giem  mo­rza.       Za­do­wo­leni, pełni wra­żeń z mi­łymi wspo­mnie­niami późnym popołudniem  wró­cili do domu. Wy­jazd był jedną z za­pro­po­no­wa­nych form spę­dza­nia wol­nego czasu re­ali­zo­waną przez Dom Dzien­nego Pobytu.

 

  • DSCN4865-min
  • DSCN4746-min
  • DSCN4755-min
  • DSCN4763-min
  • DSCN4784-min
  • DSCN4812-min
  • DSCN4825-min