Warsztaty zdrowotne z Dr Anną Staniszewską

19 września 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu odbyły się warsztaty zdrowotne z Dr Anną Staniszewską, prezesem Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani oraz adiunktem Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani to organizacja pozarządowa założona przez grupę młodych naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej misją jest edukacja prozdrowotna, promowanie postaw współodpowiedzialności obywateli za własne zdrowie oraz działania na rzecz wzmocnienia pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Celem Fundacji jest wspieranie edukacji i promocji w zakresie zdrowia w Polsce, promocja postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz odpowiedzialnego samo leczenia, wzmacnianie głosu obywateli w debacie publicznej oraz w procesie konsultacji społecznych oraz aktywne działanie na rzecz budowania systemu opieki zdrowotnej zorientowanej na pacjenta.
Podczas godzinnej prelekcji seniorzy dowiedzieli się, jakie są zasady prawidłowej farmakoterapii: w jaki sposób racjonalnie kupować leki, przechowywać je, stosować, a także jak postępować z produktami przeterminowanymi – właściwie je segregować i utylizować. Dr Anna Staniszewska zwróciła uwagę także na problem wielolekowości – radziła jak rozmawiać z lekarzami i farmaceutami, aby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji. Na zakończenie warsztatów seniorzy otrzymali tzw. „Abecadło lekowe.
Spotkanie odbyło się dzięki osobistemu zaangażowaniu zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Longiny Kimstacz w ramach bezpłatnego projektu ,,Zdrowo Zaangażowani” .

  • DSCN2850-min
  • DSCN2851-min
  • DSCN2852-min