UWAGA !!! (500+)

Składając wniosek od 01 lipca 2019r.  o świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko, należy jednocześnie w tym samym wniosku zawnioskować o to świadczenie na pozostałe uprawnione dzieci, na które już przyznano świadczenie wychowawcze do dnia 30.09.2019r.