Terapeuta uzależnień i mediacja – dobre sposoby rozwiązania sytuacji kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że istnieje możliwość skorzystania z porad terapeuty uzależnień oraz z mediatora.
Zachęcamy osoby borykające się z różnymi uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard, sex) do skorzystania z tej formy pomocy.
Z kolei spotkania z mediatorem mogą pomóc w uzyskaniu rozwiązania sporu, dotyczącego m.in. uregulowania spraw alimentacyjnych, podziału majątku i innych spraw rodzinnych.
Możliwość skorzystania z tej oferty istnieje dzięki realizacji projektu: „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
W celu umówienia na spotkanie prosimy o kontakt pod nr tel. 61 44 26 773