Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych


Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Stypendium Pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Segment I A (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: www.stypendia-pomostowe.pl