Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę

W ramach projektu pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono w 2018 roku zajęcia dla 20 osób z terenu gminy Nowy Tomyśl.
W okresie od 14 marca do 13 czerwca 2018 siedem kobiet uczestniczyło w warsztatach „Szkoła dla rodziców”. Celem tych zajęć była edukacja rodzin służąca wzmocnieniu wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodziców. Łącznie zajęcia obejmowały 40 godzin

Drugą grupą , która korzysta z zajęć w ramach niniejszego projektu to grupa 13 kobiet – matek wychowujących dzieci niepełnosprawne. Wymagają one wielorakiego wsparcia w zmaganiach z codziennymi trudnościami spowodowanymi opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. Dla nich utworzono grupę wsparcia. Prowadzona jest ona przez psychologa i pedagoga, których rolą jest zadbanie o to, aby każdy uczestnik znalazł pomoc i wsparcie. Spotkania odbywają się od lipca 2017 roku w wymiarze 2 dni w miesiącu i trwać będą do marca 2019 roku.
Dla grupy tej w okresie od 9 kwietnia do 18 maja przygotowano szkolenie pt. „Opieka nad osobą zależną” Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kursu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki nad osobami zależnymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz umiejętności praktycznych z zakresu tej opieki. Zdobyta w ramach szkolenia wiedza pozwoli na zastosowanie jej w życiu codziennym.
Podczas zajęć zapewniono również opiekę dzieciom matek biorących udział w szkoleniu.

 

  • DSC00115-min
  • DSC00111-min
  • DSC00117-min