Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu serdecznie zaprasza rodziców do udziału w warsztatach „Szkoła dla rodziców”

Rodzina stanowi podstawowe środowisko wychowawcze, wywiera największy wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Jest ważnym elementem procesu wychowania, socjalizacji oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego człowieka.
Dzięki rodzinie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty z ludźmi, poznaje i uczy się wzorców osobowych. Rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne i psychiczne dziecka, dostarcza mu wiele pozytywnych, jak również negatywnych doświadczeń, stwarzając w ten sposób warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz właściwego kształtowania osobowości. Pojawiające się różnego typu zaburzenia w zachowaniu dzieci i funkcjonowaniu społecznym świadczą o zaburzeniach w realizacji podstawowych funkcji przez rodzinę.

Rodziców zamieszkujących gminę Nowy Tomyśl, pragnących doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie oraz tych, którzy dostrzegają problemy dezorganizujące życie rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Szkoła dla rodziców”, których celem jest uświadomienie podstawowych funkcji i zadań rodziny oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności wychowawczych, w tym:
– doskonalenie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania uczyć
– poprawa umiejętności komunikacji w rodzinie
– kształtowanie więzi rodzinnych opartych na wzajemnym szacunku
– rozwijanie wyobraźni i umiejętności wychowawczych
-rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

PROPONOWANE WARSZTATY OBEJMUJĄ CYKL 9 SPOTKAŃ prowadzonych przez psychologa i pedagoga w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 15:00 – 18:00., w następujących terminach:
1) 21.09.2015r,
2) 28.09.2015r,
3) 05.10.2015r,
4) 12.10.2015r,
5) 19.10.2015r,
6) 26.10.2015r,
7) 02.11.2015r,
8) 09.11.2015r,
9) 16.11.2015r,

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmuje pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8 pokój nr 9 Pani Longina Kimstacz w godz. 8:00 – 15:00, nr telefonu 0-61 44 26 986

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !