Ogłoszenie – Praca

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci) w zakresie terapii pedagogicznej i terapii behawioralnej na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Osoba wykonująca SUO powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn.22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.):

 1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby chętne do świadczenia SUO proszone są o złożenie CV wraz z wymaganymi dokumentami w OPS w Nowym Tomyślu.

 

Wszelkich informacji udziela p. Ewa Skrzypińska pod nr telefonu 663 938 834