NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ NA „DZIEŃ KOBIET” ORAZ „CHÓRALNY PODKOZIOŁEK”

NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ NA „DZIEŃ KOBIET” ORAZ „CHÓRALNY PODKOZIOŁEK”

Dla osób objętych programem Karta Rodziny 3+ zarezerwowano po 10 zaproszeń na każde wydarzenie.
Można je odebrać w sekretariacie NOK-u pokój 104 do dnia 03 lutego 2016r. „Chóralny Podkoziołek” oraz do 29 lutego 2016 r. „Dzień Kobiet” okazując Kartę 3+.

Pozostałe imprezy bezpłatne, informacja na www.nok.home.pl
U W A G A !!!

W programie nie są brane pod uwagę imprezy organizowane przez inne instytucje i agencje artystyczne.
Jeśli chodzi o imprezy biletowane to każdorazowo będzie określona liczba osób, które mogą w ramach udziału w programie Karta Rodziny 3+, nieodpłatnie uczestniczyć w danej imprezie.

Nowotomyski Ośrodek Kultury

 

  • DzienKobiet_2016