Nabór wniosków w ramach programu ,, TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY TOMYŚL W ROKU 2022”.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską  programu osłonowego ,,TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY TOMYŚL W ROKU 2022”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu ogłasza nabór uczestników do w/w Programu.

 

Celem programu:

  1. jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  2. poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Nabór prowadzony będzie do dnia 11 kwietnia 2022r.. Zgłoszenie do Programu wymaga uzupełnienia i przekazania do Ośrodka niżej załączonych dokumentów.

 

Załączniki:

 

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej /  Dom Dziennego Pobytu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8A, od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.