„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Nowy Tomyśl. Program będzie realizowany do 31.12.2022 r. Gmina Nowy Tomyśl zamierza przystąpić do programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 – moduł II.

Celem programu:

 

  1. jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  2. poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy   z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

W ramach programu – moduł II – seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

 

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb lub osoby wskazanej przez seniora. i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 0614426987 lub osobisty w siedzibie Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8A, od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Zapisy przyjmowane będą do dnia10 marca 2022r.

 

Jednocześnie informujemy, że liczba osób objętych wsparciem uzależniona będzie od wysokości środków finansowych dla gminy Nowy Tomyśl przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.