KOMUNIKAT – DOBRY START

ŚWIADCZENIE

„DOBRY START”

(300 zł.)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „DOBRY START” będą przyjmowane w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Piłsudskiego 8 w okresie od dnia :

01.08.2020r.  –  30.11.2020r.

  w godzinach     od:   8:00  do  13:00

  w każdą środę   od:  8:00  do  15:30

 

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną w okresie od dnia :

 01.07.2020r. – 30.11.2020r.

 Aktualne informacje dotyczące Programu Dobry Start możemy uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start’ złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Przyznanie świadczenia „dobry start” –  nie wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy  informację o przyznaniu świadczenia „dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start”.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.