KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo z uwagi na zagrożenie KORONAWIRUSEM
zaleca się:

  1. Załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w OPS.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o pomoc (wniosek oraz inne druki zaświadczeń i oświadczeń) pobierać elektronicznie ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej: www.opsnt.pl w zakładce „Druki” lub kontaktować się telefonicznie – 061 44 26950 lub z bezpośrednim pracownikiem (numery telefonów są dostępne na stronie internetowej OPS).

  1. Dezynfekowanie rąk w Punkcie Dezynfekcji Rąk.
  2. Oczekując na spotkanie z pracownikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo zachować odpowiedni dystans 1,5m – 2m od innych oczekujących.
  3. W przypadku bezpośredniego kontaktu petent-pracownik ograniczyć do minimum czas załatwienia sprawy maksymalnie do 10-15 minut. Po upływie tego czasu jednoznacznie klient ma opuścić pomieszczenie biurowe.
  4. Rozmowę prowadzić zachowując odległość 1,5 do 2 metrów.
  5. Na korytarzu Ośrodka dopuszcza się przebywanie tylko 1 OSOBY.
  6. W celu przekazania przyznanych świadczeń i wyeliminowania ich odbioru z kasy Ośrodka proszę o niezwłoczne zakładanie kont bankowych.

 

            Dla wspólnego dobra

             Dziękujemy za zrozumienie