Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze