Informacja o projekcie realizowanym w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017 pn ,,Międzypokoleniowa aktywność srebrną nicią tkana”

Stworzona przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. K. Hołogi w Nowym Tomyślu, nieformalna grupa ,,Lejdis” od czerwca do października bieżącego roku realizuje projekt pn ,,Międzypokoleniowa aktywność srebrną nicią tkana”, na który pozyskano dofinansowanie ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkursu Mikrodotacje Wielkopolska Wiara 2017.
Beneficjentami zadania są uczestnicy Domu Dziennego Pobytu oraz grupa młodzieży z ZSZiL im. K. Hołogi w Nowym Tomyślu.
Dzięki udziałowi w projekcie osoby starsze wezmą udział w zajęciach ogólnorozwojowych i gimnastyce ruchowej. Podczas realizacji zadania odbędą się również międzypokoleniowe zajęciach artystyczne, podczas których osoby starsze oraz młodzież wykonają motyle, które przekazane zostaną i wykorzystane przez Hospicjum Palium w prowadzonych akcjach charytatywnych. Przygotowana zostanie również bajka ,,Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”, którą zaprezentują nowotomyskim przedszkolakom. Beneficjenci zadania wybiorą się także na międzypokoleniowy wyjazd do Kłodawy i Lichenia.
Głównym celem projektu jest wsparcie aktywności fizycznej i umysłowej osób w wieku emerytalnym, wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej i komunikacji międzyludzkiej. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturze, zmniejszy poczucie wyobcowania i funkcjonowania na marginesie społecznym, zwiększy natomiast wiarę we własne możliwości, wzrost poczucia własnej wartości, a co za tym idzie uzyskanie osobistej satysfakcji.
Całkowity koszt zadania wynosi 4.922,12 zł. w tym dofinansowanie ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 4.412,12 zł.