Informacja o otrzymanym Grancie

 

Informujemy, iż Gmina Nowy Tomyśl otrzymała grant w łącznej
kwocie 223 227,90 na wsparcie:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020