Informacja dot. kształcenia ustawicznego

Szkoła CDS-Lider w Buku (POLICEALNA, LICEUM)

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:

– florysta

– opiekun medyczny

– technik administracji

– technik BHP

– opiekun w domu pomocy społecznej

– technik usług kosmetycznych

– opiekunka dziecięca

– asystent osoby niepełnosprawnej

– technik informatyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- NAUKA BEZPŁATNA

na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej

Informacja odnośnie rekrutacji: 61 8 149 399, 508 194 737

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA:

Buk, ul. Niegolewskich 11 A (w pałacyku)

tel. 61 8 149 399

w godzinach 8.00-16.00

Czesne

Liceum ogólnokształcące- nauka bezpłatna

Szkoła policealna – nauka bezpłatna

Policealne studium kosmetyczne 250zł/ miesięcznie

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy (do pobrania w zakładce rekrutacja)

2) 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)