INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DEKLARUJĄCYCH POMOC DLA UCHODŹCÓW