Harmonogram prowadzenia punktu poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu WRPO2014+ na miesiąc listopad 2018r.