GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu zaprasza rodziców/opiekunów wychowujących dzieci niepełnosprawne do uczestnictwa w grupie wsparcia. Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem i w każdym kolejnym etapie życia dziecka – innym. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności.
Celem grupy jest wzajemna pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów osobistych i społecznych zrzeszająca na zasadach dobrowolności osoby o podobnych problemach i doświadczeniach życiowych. Gwarantuje swoim członkom poczucie więzi, wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężeniu trudności, ale również nawiązanie nowych relacji.
Podczas spotkań grupowych, w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, uczestnicy dzielą się swoimi troskami, obawami. Nie bez znaczenia jest też słuchanie o sposobach radzenia sobie z problemami przez innych, ale także udzielanie użytecznych informacji, dzielenia się wiedzą czy przeczytanymi lekturami. Nad całością czuwają specjaliści: psycholog oraz pedagog.
Grupa wsparcia w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej istnieje już od 2017 roku. Grupę tworzą przede wszystkim rodzice i to oni wnieśli potencjał, energię, oraz dzielą się swoimi doświadczeniami. Jest to grupa otwarta, do której mogą dołączyć nowe osoby. Spotkania mają charakter sesji grupowych 2 razy w miesiącu po 2 godziny. Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne. Liczba osób w grupie nie może przekroczyć 20 osób. pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszenia.
Miejsce spotkań : Dom Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8a.
W sprawie uczestnictwa w grupie wsparcia prosimy o kontakt z Panią Longiną Kimstacz pod numerem tel. 667 974 707.
Poniżej załączamy harmonogram spotkań w okresie od miesiąca września 2020 r do grudnia 2020 r.
Terminy zajęć:
– 22 września
– 6 i 20 Października
-3 listopada i 17 listopada
– 1 grudnia i 15 grudnia