Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym, składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
Życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.

Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni  i życzliwości. Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

                                                           Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu