DODATEK  WĘGLOWY

Wydawanie i przyjmowanie wniosków

o ustalenie prawa do dodatku węglowego

od dnia 22 sierpnia 2022r.

 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

W  DOMU  DZIENNEGO  POBYTU

przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8a

 w godzinach:   

Poniedziałek        –    8:00 do 13:00

 Wtorek             –     8:00 do 13:00

Środa                   –     8:00 do 15:30

                                                     Czwartek             –     8:00 do 13:00                                                      

Piątek              –     8:00 do 13:00

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać w okresie do 30 listopada 2022r

 

DRUKI DO POBRANIA

1.Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

2.Klauzula informacyjna – Dodatek węglowy

 

UWAGA

Wszystkie wnioski o dodatek węglowy składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (E-PUAP) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W taki sposób winien być podpisany każdy wniosek a nie tylko pismo przewodnie.