BEZPŁATNE WSPARCIE ASYSTENTA INTEGRACYJNEGO W JĘZYKU UKRAIŃSKIM