Rodzina 500+

ŚWIADCZENIA RODZINNE

I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

U W A G A

 

TERMIN SKŁADANIA KOLEJNYCH WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
Od dnia  01 lutego 2021r.

Bieżące świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres od 01.07.2019r. do 31.05.2021r.

 

Aktualne informacje dotyczące Programu 500 plus możemy uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/