Rodzina 500+

ŚWIADCZENIA RODZINNE

I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+) – osobom pobierającym świadczenia rodzinne  –  będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Piłsudskiego 8, pokój Nr 1):

 

od dnia 01.08.2018r. w godzinach :  od    8:00  do  13:00

                                  w każdą środę:  od    8:00  do  15:30

 

 

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną

od dnia 01.07.2018r.

UWAGA !    

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) osobom nie pobierającym świadczeń rodzinnych – będą wydawane i przyjmowane w Domu Dziennego Pobytu (w podwórzu za budynkiem OPS).

 

 

Aktualne informacje dotyczące Programu 500 plus możemy uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/