Rodzina 500+

ŚWIADCZENIA RODZINNE

I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+) – osobom pobierającym świadczenia rodzinne  –  będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Piłsudskiego 8, pokój Nr 1):

 

od dnia 01.08.2019r. w godzinach :  od    8:00  do  13:00

                                    w każdą środę:  od    8:00  do  15:30

 

 

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną

od dnia 01.07.2019r.

 

 

UWAGA !    

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) osobom nie pobierającym świadczeń rodzinnych – będą wydawane i przyjmowane w Domu Dziennego Pobytu (w podwórzu za budynkiem OPS).

 

 

 

  • Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

 

  • Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

 

  • W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

 

  • Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

  • W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019r.

 

 

  • W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego
    ustala się na okres do dnia 31 maja 2021r.

 

 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego(500+) na kolejny okres

będą wydawane i przyjmowane

od dnia 1 sierpnia danego roku

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny  okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.,prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się,począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

 

UWAGA !    

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) osobom nie pobierającym świadczeń rodzinnych – będą wydawane i przyjmowane w Domu Dziennego Pobytu (w podwórzu za budynkiem OPS).

 

 

Aktualne informacje dotyczące Programu 500 plus możemy uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/