Dobry Start

ŚWIADCZENIE

„DOBRY START”

(300 zł.)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „DOBRY START” będą przyjmowane w Domu Dziennego Pobytu (za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Piłsudskiego 8a) w okresie od dnia :

01.08.2018r.  –  30.11.2018r.

  w godzinach     od:   8:00  do  13:00

  w każdą środę   od:  8:00  do  15:30

 

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną w okresie od dnia :

 01.07.2018r. – 30.11.2018r.

 

 

 

Aktualne informacje dotyczące Programu Dobry Start możemy uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart