HARMONOGRAM PROWADZENIA PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU WRPO2014+ NA MIESIĄC LUTY 2019R.